Valokuituverkon rakentaminen saamassa jatkoa

Suomenniemen valokuituverkon vaiheessa 1 rakennettiin yli 100 liittymää, joista suurin osa otettiin käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä, loput ovat ns. tulevaisuudenvaraussopimuksia, jotka voidaan ottaa käyttöön silloin kun asiakas niin haluaa. Vaiheessa 2 on jo tähän mennessä tehty lähes 60 liittymäsopimusta, jotka voidaan ottaa käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 3 suunnittelu on käynnistynyt. Vaiheessa 3 rakentaminen kohdistuu lähinnä valtateiden 13 ja 15 väliselle alueelle. Kuvassa vihreällä rajatulta alueelta kartoitetaan kesän 2021 aikana, ketkä kiinteistöjen omistajat haluavat liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon.
Suomenniemen valokuituaktiivit ottavat yhteyttä alueen kiinteistöjen omistajiin, ja kysyvät ovatko he kiinnostuneita ottamaan valokuituliittymän vai eivät. Kiinteistöjen omistajat voivat itsekin olla aktiivisia, ja ottaa yhteyttä Saimaan Kuituun (www.saimaankuitu.fi) tai Suomenniemen valokuituverkon vaihetta 3 koordinoivaan Vuokko Pietarilaan, p. 040 573 3151

Valokuituliittymän tuettu perushinta on sama kuin vaiheissa 1 ja 2, eli 1990 €. Lisätietoja erilaisista liittymistä, nopeuksista, maksuvaihtoehdoista ja muista liittymää koskevista asioista saa Suomenniemen valokuituaktiiveilta tai Saimaan Kuidusta.
Alueen 3 kiinteistöjen omistajat päättävät, muuttuvatko suunnitelmat todeksi vai eivät. Julkista tukirahoitusta, 70 % tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, haetaan tulevana syksynä, jos liittymästä kiinnostuneita alueella on vähintään 60.

Rakennettavan alueen lopullinen rajaus tehdään hakemusvaiheessa, kun on jo selvillä missä tulevat liittymät sijaitsevat. – Vaiheen 3 valokuituverkon rakentaminen on mahdollista toteutua jo kesällä 2022.

Alla esitettynä alue, jolta kiinnostusta kartoitetaan vaiheeseen 3.