Morruuvuori

Morruuvuori on yksi Suomenniemellä sijaitsevista Saimaa Geopark -kohteista.

Morruuvuori on karkearakeisesta, porfyyrisestä rapakivigraniitista koostuva kallioalue, joka kohoaa 40-47 m Kuolimojärven pinnan yläpuolelle. Alueen kallioperää halkovat lounas-koillinen ja luode-kaakko -suuntaiset pystyraot, sekä rapakivelle tyypillinen vaakarakoilu. Erityisesti luode-kaakko -rakoilusuunta kuvastuu selvästi kallioselänteen koillis- ja lounaisosissa jyrkänteinä ja portaina. Rapakivelle tyypillisesti kallio on ajan myötä moroutunut, jonka seurauksena mäen rinteille on valunut rapautumissoraa keilamaisiksi kasoiksi. Myös hiekka- ja sorarannat ovat aaltojen morosta huuhtomia ja maasälvästä johtuen väriltään voimakkaan punaisia.

Kohteeseen pääsee parhaiten tutustumaan kesällä veneellä tai talvella jäätä pitkin.