Aluejohtokunta

SUOMENNIEMEN ALUEJOHTOKUNTA

Aluejohtokuntien tarkoituksena on toimia Mikkelin kaupunkiorganisaation paikallisena toimijana paikallisin toimin ja keinoin. Aluejohtokunnat välittävät kahdensuuntaisesti tietoa ja tuntemuksia aktivoiden paikallisia toimijoita alueensa elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Aluejohtokuntatyön koordinaatio kaupunkiorganisaatiossa on Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella.

Aluejohtokunta antaa pyydettäessä tai oma-aloitteisesti kannanottoja valmistelussa oleviin asioihin liitettäväksi asioiden käsittelyn liiteaineistoihin. Aluejohtokunta laatii toimintasuunnitelman nelivuotiskaudelle, joka vuosittain päivitetään. Aluejohtokunnalla on mahdollisuus tehdä osoitetun talousresurssin ja hankintasäännön puitteissa hankintoja esim. paikallisten yritysten kanssa sekä muodostaa toimintakaudellaan toiminnallisia yhteistyösopimuksia.

Suomenniemen aluejohtokunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa alueen asukkaiden hyvinvointia, tukea ja edistää alueen kehittämishankkeita sekä edistää paikallista toimintaa ja kulttuuria.

 

 

 

Aluejohtokunnan kokoonpano kaudella 2021-2025:

Vesa Erkkilä, puheenjohtaja, 1.2.2023 alkaen
Luototie 12, Pellosniemi
puh. 050 587 3040
vesaerk@gmail.com

Susanna Rusakko, varapuheenjohtaja, 1.2.2023 alkaen
puh. 0400 510 221
suski71@hotmail.com

Helena Harmonen
Veihtolantie 125, Suomenniemi
puh. 0400 907 270
helena.harmonen@gmail.com

Kari Kauria
puh. 0400 657 038
keikkakuskit@gmail.com

Minna Kiesilä
Kiesilänkuja 6, Suomenniemi
puh. 050 557 1472
minna.kiesila@gmail.com

Rauno Kurtén, 1.2.2023 alkaen
Sikolammentie 42, Suomenniemi
puh. 046 922 8570
rauno.kurten@gmail.com

Terttu Tarhonen
puh. 040 563 5212
terttu.tarhonen50@gmail.com

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1.  Marja Kauppi
2. Raimo Ruotsalainen, 1.2.2023 alkaen
3. Markku Heikkilä