RAKENTAMINEN

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta päättää rakentamisen lupa-asioista sekä antaa yleistä ohjausta ja neuvontaa. Lisätietoja www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/rakentaminen

Tonttitarjonta

Suomenniemen tonttitarjonta on laajaa - tarjolla on omakoti-, rivitalo-, ja loma-asuntotontteja sekä liike- ja teollisuusrakentamiseen soveltuvia alueita eri puolilta Suomenniemeä. Tonttien mitoituksessa on pyritty väljyyteen ja viihtyisyyteen.

Esite ja lisätietoa Suomenniemen tonttitarjonnasta