Kuppikivi

Sijainti: Isokumpusentie, Suomenniemi. Kallion eteläpuolella helposti löydettävissä.

Luonnonkivi, jossa ihmisen hakkaamalla tai hiomalla tekemä kuppi. Kiven tarkoitus on ollut toimia uhrikivenä; kiveen tehtyyn kuppiin on viety eri vuodenaikoina ensi kerran saatua tai valmistettua ruokaa, jotta elämä pysyisi ennallaan. Uhreiksi tuotiin osuus luonnon kaikista antimista: viljan ensijyvät, vastasynnyttäneen maitoa, riistalihaa, kalaa, marjoja. Uhrit oli tarkoitettu vainajille sekä muille henkimaailman olennoille. Mitenkään ihmeellisenä ei pidetty, jos eläinten nähtiin nauttivan kiville jätettyjä ruokauhreja. Uhrin katsottiin menneen perille, sillä haltijat saattoivat hyvinkin esiintyä eläinhahmossa.

Kuppeja on pidetty alkuaan hedelmällisyyden tai valon ja lämmön vertauskuvina. Suomessa olevat kuppikivet kytkeytyvät kuitenkin hautoihin ja vainajiin. Moni kuppikiviin liittyvä asia on kuitenkin vielä hämärän peitossa. Varmasti ei tiedetä, mikä ihmisryhmä ne on tehnyt ja milloin ne on tehty. On mahdollista, että jotkin niistä ovat pronssikautisten auringonpalvojien töitä, mutta aivan yhtä hyvin rautakauden maanviljelijä on voinut uhrata niille parempia satoja saadakseen. Mahdollisesti kuppeja on tehty kahteen otteeseen ja kahteen eri tarkoitukseen. Niiden tarkoituksena voidaan kuitenkin olettaa vainajien suosion saaminen hyvän onnen takaamiseksi. Varmaa lienee siis se, että kuppeihin annettiin, mutta on myös todennäköistä, että kupeista otettiin: kuppeihin kertynyttä vettä käytettiin iho- ja silmäsairauksien hoidossa. Uhrikivet nähtiin kanavina henkivoimiin, joiden merkitys parantamisessa oli sangen tärkeä.

Rautakauden asutuksen leviämistä seurataan kalmistojen perusteella. Ne ovat usein helpompi havaita kuin asuinpaikat, jotka ovat monin paikoin jääneet nykyasutuksen jalkoihin. Kalmiston tai asuinpaikan läheisyydestä saattavat kertoa myös kuppikivet, joiden maljamaisia syvennyksiä on tehty joko kiviin tai kallioihin. Mahdollisesti kuppikiviä on aikoinaan ollut paljon nykyistä enemmänkin. Kaikkia ei ole löydetty ja niitä on saatettu hävittääkin. Kuppikivet ovat liittyneet taikuuteen, jota kirkko ei ole katsonut hyvällä silmällä. Esimerkiksi Kangasniemen kiviin liittyvistä uhreista, joita on suoritettu vielä 1800-luvun lopulla, on saatu luotettavaa tietoa. Kiven läheisyydessä sijaitsee myös kaksi tervahautaa, joista toinen sähkölinjojen risteyksessä.