Metsä- ja puunkorjuupalvelut

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
Pekka Vasara
puh. 044 7631301
pekka.vasara@mhy.fi

Metsä ja Kaivu Puhakka Oy
Puhakantie 50, Suomenniemi
puh. 0400 155 468, 0500 322 835
Traktorityöt, puutavaran lähikuljetus