YMPÄRISTÖ

Jätehuolto

Suomenniemen taajamissa jätehuollon järjestää Metsäsairila Oy. Kiinteistöjen ja vapaa-ajanasuntojen järjestettyyn jätehuoltoon liittymisen vaihtoehtoina ovat kiinteistökohtainen jäteastia, kimppa-astia tai aluekeräyspisteen käyttö.

Jätehuoltoon liittyminen

kts. www.metsasairila.fi/palvelut/jatehuollon-jarjestaminen/haja-asutusalueella.html

Aluekeräys-/ekopisteet

Metsäsairilan kotitalouksien käyttöön tarkoitetut aluekeräys-/ekopisteet:

RINKI-ekopiste:

  • Sale, Kirkonkyläntie 1: lasipakkaukset, metalli, kartonkipakkaukset, paperi

Lisätietoja: www.metsasairila.fi/palvelut/ekopisteet.html

Suomenniemen pienjäteasema

Jätetie 4, 52830 Suomenniemi

Avoinna: tiistaina klo 15-18

kesä- ja heinäkuussa myös parillisten viikkojen lauantaina klo 9-11

Lisätietoja: www.metsasairila.fi/palvelut/pienjateasemat.html

Risujen ja puutarhajätteen polttaminen

Ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen, lehtien ja muun vastaavan kasvijätteen kompostointia. Mikäli tämä ei onnistu, tulisi puutarhajätteet toimittaa pienjäteasemalle. Haja-asutusalueilla vaarattoman kasvijätteen avopoltto on sallittua, mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa eikä polttamisesta aiheudu naapureille haittaa. Risujen polttamisesta on tehtävä ilmoitus, mikäli savua syntyy merkittävästi. Jätteiden polttaminen on aina kielletty. Linkki ilmoituksen tekemiseen https://espl.fi/sisalto/ohjeet-ja-lomakkeet/asukkaille/risujen-ja-puutarhajatteen-polttaminen

Matonpesu

Mattoja voit pestä Mikkelin kaupungin ylläpitämällä matonpesupaikalla, jonka varustukseen kuuluu pesualtaat, mattomankeli, kuivatuspuomit ja roska-astia. Pesupaikka on käytössä vuosittain 1.6.–30.8. klo 05–22, ja käyttö on maksutonta.

Suomenniemen matonpesupaikka, Valkamalahdentie 8, palolaitoksen päädyssä.

Pyykinpesu

Suomenniemen aluejohtokunta ja Suomenniemen Tukiasuntoyhdistys ry tarjoavat mahdollisuuden pestä pyykkiä aluejohtokunnan hankkimalla pyykinpesukoneella Tukiasuntoyhdistyksen ylläpitämässä Hakalan pesutuvassa, osoitteessa Valkamalahdentie 10. Hakalan pesutuvan avaimen voi lainata pientä maksua ja kuittausta vastaan Suomenniemen Salen kassalta. Pesuvuoron päätyttyä avain palautetaan noutopaikkaan. Pesuvuoron voi myös varata etukäteen varausvihkoon kysymällä sitä Salen kassalta. Huom: Pesutuvalla ei ole pesuaineita. Pesutuvan käyttäjät tuovat omat pesuaineet mukanaan.

Vesihuolto

Mikkelin vesilaitos vastaa Suomenniemen taajaman vesihuollosta. Kauriansalmesta keskustaan on rakennettu siirtoviemäri- ja vesijohtoverkosto, johon kuuluvat pohjavedenottamo, paineenkorotuslaitos ja jätevedenpuhdistamo.

Taajaman ulkopuolella vesihuolto hoituu kiinteistökohtaisilla vedenottamoilla (kaivot) ja jätevedenkäsittelyjärjestelmillä.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Lietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun kunnan osoittamaan luvalliseen käsittelypaikkaan. Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä.

Metsäsairila Oy ylläpitää keskitettyä jätehuollon asiakasrekisteriä, johon tieto lietesäiliöiden tyhjennystapahtumista tallentuu.