YMPÄRISTÖ

Jätehuolto

Suomenniemen taajamissa jätehuollon järjestää Metsäsairila Oy. Kiinteistöjen ja vapaa-ajanasuntojen järjestettyyn jätehuoltoon liittymisen vaihtoehtoina ovat kiinteistökohtainen jäteastia, kimppa-astia tai aluekeräyspisteen käyttö.

Jätehuoltoon liittyminen

kts. www.metsasairila.fi/kiinteiston-jatehuolto/pientalot-ja-vapaa-ajan-asunnot/sekajate.html

Aluekeräys-/ekopisteet

Metsäsairilan kotitalouksien käyttöön tarkoitetut aluekeräys-/ekopisteet:

  • Karkauksentie 224: sekajäte, pienmetalli ja lasipakkaukset
  • Karppilanraitti 1: sekäjäte
  • Kiesilänkuja 13: sekajäte, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, paperi
  • Lopperintie 3: sekäjäte
  • Mäntyharjuntie 384: sekajäte
  • Mäntyharjuntie 1091: kartonkipakkaukset, metalli, lasi ja keramiikka, paperi
  • Partakoskentie 446: sekajäte
  • Partakoskentie 705: sekajäte

RINKI-ekopiste:

  • Sale, Kirkonkyläntie 1: kartonkipakkaukset, metalli, lasipakkaukset, paperi, pakkausmuovi

Lisätietoja: www.metsasairila.fi/jatteen-vastaanotto/ekopisteet.html

Suomenniemen pienjäteasema

Jätetie 4, Suomenniemi

Avoinna: keskiviikkoisin klo 15-18
kesä- ja heinäkuussa myös parillisten viikkojen lauantaina klo 13-15

Lisätietoja: www.metsasairila.fi/jatteen-vastaanotto/pienjateasemat.html

 

Risujen ja puutarhajätteen polttaminen

Ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen, lehtien ja muun vastaavan kasvijätteen kompostointia. Mikäli tämä ei onnistu, tulisi puutarhajätteet toimittaa pienjäteasemalle. Haja-asutusalueilla vaarattoman kasvijätteen avopoltto on sallittua, mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa eikä polttamisesta aiheudu naapureille haittaa. Risujen polttamisesta on tehtävä ilmoitus, mikäli savua syntyy merkittävästi. Jätteiden polttaminen on aina kielletty. Linkki ilmoituksen tekemiseen https://espl.fi/sisalto/ohjeet-ja-lomakkeet/asukkaille/risujen-ja-puutarhajatteen-polttaminen

Matonpesu

Mattoja voit pestä Mikkelin kaupungin ylläpitämällä matonpesupaikalla, jonka varustukseen kuuluu pesualtaat, mattomankeli, kuivatuspuomit ja roska-astia. Pesupaikka on käytössä vuosittain 1.6.–30.8. klo 05–22, ja käyttö on maksutonta.

Suomenniemen matonpesupaikka, Valkamalahdentie 8, palolaitoksen päädyssä.

Vesihuolto

Mikkelin vesilaitos vastaa Suomenniemen taajaman vesihuollosta. Kauriansalmesta keskustaan on rakennettu siirtoviemäri- ja vesijohtoverkosto, johon kuuluvat pohjavedenottamo, paineenkorotuslaitos ja jätevedenpuhdistamo.

Taajaman ulkopuolella vesihuolto hoituu kiinteistökohtaisilla vedenottamoilla (kaivot) ja jätevedenkäsittelyjärjestelmillä.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostus- ja umpikaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Lietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun kunnan osoittamaan luvalliseen käsittelypaikkaan. Lietteiden levittäminen pellolle ilman asianmukaista käsittelyä on kiellettyä.

Metsäsairila Oy ylläpitää keskitettyä jätehuollon asiakasrekisteriä, johon tieto lietesäiliöiden tyhjennystapahtumista tallentuu.