Rannuusinsalmen purjehdusesteet

Sijainti: Saimaan Ieselän ja Liittokivenselän välisessä Rannuusinsalmessa, Olkisalon ja Hämeensaaren välillä. Purjehdusesteet näkyvät vedenpinnalle Saimaan pinnan ollessa tavallista alempana. Kohde veneilijöille.

Rannuusinsalmessa sijaitsee kaksi vedenalaista purjehdusestettä. Esteet muodostavat salmen   pohjassa tasaiset patomaiset rakennelmat, jotka ovat vedenpinnan tasosta riippuen noin 1-1,5 metriä pinnan alapuolella. Esteinä on kaksitoista, noin 7,5 x 3,5 metrin kokoista suorakaiteenmuotoista kivillä täytettyä hirsiarkkua. Rakennustyömaa on ollut huomattava, sillä pohjaesteisiin on tarvittu kaikkiaan ainakin 150 hirttä ja 170 kuutiota täytekiviä. Hirret on veistetty tai halkaistu pääasiassa kirveellä. Arkkujen nurkat on salvettu hirren molemmille puolille veistetyin lovin. Salvoksen pitävyys on varmistettu loveuksen kohdalle porauksiin lyödyillä puutapeilla. Joissakin hirsiarkuissa on pohjaritilä. Ainakin osa hirsistä on alunperin ollut puomitukkeja, sillä niiden päässä on kirveellä kolottu kiinnityslenkki. Pohjaesteet on saatettu rakentaa matalan veden aikaan, mutta todennäköisempää on, että ne on tehty talvella jäältä käsin. Hirsiarkut on koottu jään päälle, jäähän on sahattu avanto ja arkut on upotettu pohjaan. Esteet on rakennettu salmen pohjan syvempiin kulkukelpoisiin kohtiin. Ennen esteiden rakentamista niiden tulevat paikat on tutkittu ja merkitty. Esteiden rakentamisen tuloksena Rannuusinsalmi on ollut kulkukelvoton suurille aluksille.

Esteet on mahdollisesti rakennettu ruotsalaisten toimesta vuonna 1789. Näin ajoitettuna esteet liittyisivät Kustaan sodan aikaan 1788-1790, jolloin kuningas Kustaa III pyrki laajentamaan Ruotsi-Suomea saamalla alueita Venäjän Katariina II:lta. Ruotsin ja Venäjän raja kulki tuolloin aivan Rannuusinsalmen sivuitse. Esteiden tarkka rakennusaika on toistaiseksi epäselvä. Hirsiarkuista kairatuista puiden vuosikasvuun perustuvista ajoitusnäytteistä on toistaiseksi saatu tulos, jonka mukaan yksi arkun rakentamisessa käytetty hirsi on kaadettu vuonna 1728. Ajoitus ei välttämättä määrittele purjehdusesteiden ikää, sillä puu on saattanut olla pitkään muussa käytössä ennen hirsiarkun rakentamista. Arkkuesteet ovat kuitenkin olleet olemassa jo vuonna 1790, jolloin ne mainitaan ruotsalaisessa tiedustelukartassa. Kartan tekstin mukaan salmi täytettiin kiviarkuilla ja suojattiin kahdella tykkiveneellä. Läheisessä Kurpusensaaressa on rakennelmia, jotka saattavat liittyä tykkiveneiden piilosatamaan. Purjehdusesteet on rauhoitettu muinaismuistolain perusteella. Rauhoitettuun muinaisjäännökseen ei saa kajota. Suojelun tarkoituksena on säilyttää kohteen sisältämä ainutkertainen tieto.