Suomenniemen myllyt

Suomenniemellä, kuten useimmissa maaseutupitäjissä, on ollut useampi vesimylly. Yksikään mylly ei ole enää toiminnassa, mutta muutama myllyrakennus on vielä olemassa.

Kuusenhaon mylly eli Haukkajoen mylly

Sijainti: Luotolahti, Suomenniemi           

Vesimylly, joka oli käytössä 1800-luvun puolivälistä sadan vuoden ajan. Luonnonoja laskee Haukkajärvestä Kuolimon Myllylahteen ja myllyn luokse on padottu lampi. Myllyn kalustus on vielä täydessä kunnossa, mutta vesi on ohjattu kulkemaan myllyn ohi.

Hujalan mylly eli Kinkjärvenkosken mylly

Sijainti: Mäntyharjuntie, Suomenniemi

Mylly on ollut Hujalan suvun omistuksessa yli sata vuotta. 1900-luvun alkupuolella mylly varustettiin turpiinilla. Veden ja turpiinin avulla on puitu, pyöritetty sirkkeliä, raamisahaa ja pärehöylää. Viljan jauhaminen jatkui 1960-luvulle saakka.

Karkauksen mylly

Sijainti: Karkauksentie, Suomenniemi

Vesimylly Karkauslahden ja Mustalammin välisen ojan varressa. Mylly on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Myllyn rakensi mylläri Abel Väkkärä. Sotien päätyttyä ja säännöstelyn vähennettyä jauhettiin viljaa vielä 1940-luvulla.

http://vanha.pihkala.info/myllyt/index.html